Aramāi zemītē

Aramāi zemītē
Šūpulīti nekarat:
Aramāi zemītē
Zelta nauda apakšā.

Lapsai aste nokritusi

Lapsai aste nokritusi,
Purva malu staigājot.
Ja jūs kāds atrodat,
Paceliet lapsas asti!

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Jūrmalā skaista liepa Deviņiem žuburiem; Kam pietrūka zveju virves, Tas tur kailes darināja. Simtu gadu
Kupla liepa jūrmalē, Tā bij laba zvejniekiem: Kad pietrūka rīda virve, Tek pie liepas lūku
Saules meita, Saules meita, Mazgā baltu liepu galdu: Rītu jās Dieva dēli Liepu galdu rībināt.
Kupla liepa uzaugusi Pie Saulītes namdurvīm; Saule pati galā sēd, Saules meitas pazarē.
Appušķoju Jāņu māti Liepu lapu vaiņagiem, Lai tai auga daiļas meitas Tā kā liepas kalniņā.