Dravenieka dēliņami

Dravenieka dēliņami
Bite veda līgaviņ:
Vaska cimdi, vara groži,
Sudrabiņa pātadziņa.

Pasasēdi bites meita

Pasasēdi bites meita,
Ozoliņa zariņā,
Iekam sila sirsenits
Brūnus svārkus šūdinaja.

Kas kaitēja nedzīvot

Kas kaitēja nedzīvot
Upmaliešu meitiņām:
Pašas guļ dienavidu,
Straume kreklus balināja.

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Klips, kanniņa, klaps, kanniņa, Tu pie manis, es pie tevis: Tu pie manas galvas ķēri,
Jānīts nāca no kalniņa, Alus kannu rociņā, Alus kannu rociņā, Jāņu zāles padusē.
Re, kur nāk alus kanna, Pa pagalmu līgodama; Kurš grib miežu alutiņu, Lai godāja Jāņu
Es uzgāju trīs bitītes Silē aku brūvējam; Dodat manim nodzerties Sudrabiņa kanniņā!
Vecais tēvs sirmu bārzdu Dores vilka ozolā. Lūst ozols, krīt vecais, Plīst galviņa šķederniem.