Cūciņa ceļu tek

Cūciņa ceļu tek,
Sivēntiņi ceļa malu,
Austiņas kustina,
Kājiņas čabina.

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Dievs dod mūsu saimniecei Pulku mazu sivēniņu: Citu melnu, citu baltu, Citu tādu svībelētu.
Cūciņa ceļu tek, Sivēntiņi ceļa malu, Austiņas kustina, Kājiņas čabina.
Nevienam tādas bites Kā tam mūsu tētiņam: Mūsu tēvam tādas bites Kā pērnie sivēniņi.
Lai pušķoja, ko pušķoja, Cūku kūtis jāpušķo: Citu gadu šādu laiku Sivēntiņu vajadzēs.
Čudi, rudi, Miķelīti, Vakar kāvu sivēntiņu; Paldies saku Miķeļam Par to labu šņukuriņu.