Klausījosi, brīnījosi

Klausījosi, brīnījosi,
Kas aiz kalna gavilēja:
Lieldieniņa braukšus brauca,
Asnus veda vezumāi.

Lai dzen aitas pieguļā

Kas gribeja baltas aitas,
Lai dzen aitas pieguļā,
Lai aitiņas mazgajàs
Baltābula rasiņā.

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Kas gribeja baltas aitas, Lai dzen aitas pieguļā, Lai aitiņas mazgajàs Baltābula rasiņā.
Ja grib spožus kumeliņus, Lai gan` agri Jāņu rīt`: Jāņa rasa balināja, Jāņa saule spodrināja.
Kas gribat baltas aitas, Dzenat aitas piegguļâ, Jāņa nakti zelta rasa, Tur aitiņas mazgajàs.
Ko tie mūsu gani gana Liela lauka galiņā?- Brūnas govis, baltas aitas, Lepni paši ganītāji.
Kur mēs, divi nabadziņi, Tabaciņu glabāsim? Vilks apēda aveniņu Ar visiem radziņiem.