Līdzīgas Tautas Dziesmas
Ja grib spožus kumeliņus, Lai gan` agri Jāņu rīt`: Jāņa rasa balināja, Jāņa saule spodrināja.
Kas gribat baltas aitas, Dzenat aitas piegguļâ, Jāņa nakti zelta rasa, Tur aitiņas mazgajàs.
Ko tie mūsu gani gana Liela lauka galiņā?- Brūnas govis, baltas aitas, Lepni paši ganītāji.
Kur mēs, divi nabadziņi, Tabaciņu glabāsim? Vilks apēda aveniņu Ar visiem radziņiem.