Līdzīgas Tautas Dziesmas
Trīs ozoli kalniņā, Trīs ziediņi upītē; Trīs puisīši māmiņai Siltajā saulītē.
Vai, bitīte, nezināji Manu jaunu rožu dārzu: Aiz upītes lejiņā, Istabiņas galiņā.
Līkumaina upe tek, Tā grib mani līdzi ņemt. Tec, upīte, viena pati, Es nevaru līdzi
Teci, teci, līčupīte, Sijādama, rotādama: Sijādama zeltu nes, Rotādama sidrabinu.