Jānīts nāca no kalniņa, Alus kannu rociņā, Alus kannu rociņā, Jāņu zāles padusē.
Re, kur nāk alus kanna, Pa pagalmu līgodama; Kurš grib miežu alutiņu, Lai godāja Jāņu
Es uzgāju trīs bitītes Silē aku brūvējam; Dodat manim nodzerties Sudrabiņa kanniņā!
Vecais tēvs sirmu bārzdu Dores vilka ozolā. Lūst ozols, krīt vecais, Plīst galviņa šķederniem.
Jāņu nakti, meitiņ, sargi Savu puķu vainadziņu: Nakts ir silta, galva karsta, Novīst puķu vainadziņš.