Alus

Ūsiņš dara alutiņu

Ūsiņš dara alutiņu
Kumeliņa pēdiņā;
Es tecēju alu dzert,
Viņš ar kausu mugurā.

Jāņa tēvs alu dara

Jāņa tēvs alu dara
No līduma miezīšiem;
Pēterītis raugu lika
No trīs ošu lapiņām.

Dod man alus nodzerties

Dod man alus nodzerties
Jele zīles nadziņā;
Es mācēju miežus pļaut
Celmojāi līdumā.

Klips, kanniņa, klaps, kanniņa, Tu pie manis, es pie tevis: Tu pie manas galvas ķēri,
Jānīts nāca no kalniņa, Alus kannu rociņā, Alus kannu rociņā, Jāņu zāles padusē.
Visa laba Jāņa zāle, Ko atnesa Jāņa bērni: Jāņa māte, saņēmusi, Izbaroja telītēm.
Aplīgoju sav` telītes Pašā Jāņu vakarā, Lai telītes lielas auga, Lai tās deva pulka piena.
Re, kur nāk alus kanna, Pa pagalmu līgodama; Kurš grib miežu alutiņu, Lai godāja Jāņu