Aitas

Lai dzen aitas pieguļā

Kas gribeja baltas aitas,
Lai dzen aitas pieguļā,
Lai aitiņas mazgajàs
Baltābula rasiņā.

Baltas aitas

Kas gribeja baltas aitas,
Lai dzen aitas pieguļâ,
Jāņa (Jāņu) nakti zelta rasa,
Tur aitiņas mazgajàs.

Kas gribat baltas aitas

Kas gribat baltas aitas,
Dzenat aitas piegguļâ,
Jāņa nakti zelta rasa,
Tur aitiņas mazgajàs.

Jāņam zirgus nojūdzam, Pēteram aizjūdzam; Jāņam zirgi piekusuši, Garu ceļu tecēdami.
Jānītim vara taure, Manim dziesmu vācelīte; Jānīts pūta vara tauri, Es dziesmiņu nodziedāju.
Jāņa tēvs alu dara No līduma miezīšiem; Pēterītis raugu lika No trīs ošu lapiņām.
Jānīts nāca no kalniņa, Alus kannu rociņā, Alus kannu rociņā, Jāņu zāles padusē.
Visa laba Jāņa zāle, Ko atnesa Jāņa bērni: Jāņa māte, saņēmusi, Izbaroja telītēm.