Govis

Raibas vien man telītes

Raibas vien man telītes,
Kas tās raibas izraiboja?
Jāņu nakti izraiboju,
Jāņu zāles lasīdama.

Rītā govis ganidama

Rītā govis ganidama,
Aplīgoju ozoliņu:
Vakarā sadzīdama,
Redzu bites ielienot.

Uzliksim saimniecei

Uzliksim saimniecei
Baltu ziedu vainadziņu,
Lai aug viņas raibaliņas
Baltajiem ziediņiem.

Augsti cēlu Jāņa zāles

Augsti cēlu Jāņa zāles,
Lai telītes lielas auga,
Lai tās labi lielas auga,
Lai tās daudzi piena deva.

Neguli, māršiņa

Neguli, māršiņa,
Līdz diena klētī,
Nāc jel laukā
Gosniņu raudzīt!!

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Cīrulītis rillināja Mana lauka galiņā; Kā tam bija nedziedāt - Brālīts veda lakstīgalu.
Mežā dzimu, mežā augu, Nule mani laukā veda, Nule manas villainītes Lauka vēji vēdināja.
Man bij lieli rudzu lauki, Otras malas neredzēj'; Bij man arī sila zeme, Kur bitēmi
Neguli, māršiņa, Līdz diena klētī, Nāc jel laukā Gosniņu raudzīt!!
Ai, Jānīti, ai, Jānīti, Tavu lielu rudzu lauku: Visu nakti salīgoju, Laukam galu neatradu.