Cūkas

Cūciņa ceļu tek

Cūciņa ceļu tek,
Sivēntiņi ceļa malu,
Austiņas kustina,
Kājiņas čabina.

Cūka peld pār Daugavu

Cūka peld pār Daugavu,
Naudas kule mugurā.
Kad tā cūka pārpeldēs,
Tad būs nauda Vidzemē.

Cūka cepa plācenīti

Cūka cepa plācenīti,
Sakās iet ciemiņā.
Kas tā tāda viešņa bija
Ar tik garu deguntiņu?