Cūkas

Cūciņa ceļu tek

Cūciņa ceļu tek,
Sivēntiņi ceļa malu,
Austiņas kustina,
Kājiņas čabina.

Cūka peld pār Daugavu

Cūka peld pār Daugavu,
Naudas kule mugurā.
Kad tā cūka pārpeldēs,
Tad būs nauda Vidzemē.

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Cūciņa ceļu tek, Sivēntiņi ceļa malu, Austiņas kustina, Kājiņas čabina.
Nevienam tādas bites Kā tam mūsu tētiņam: Mūsu tēvam tādas bites Kā pērnie sivēniņi.
Lai pušķoja, ko pušķoja, Cūku kūtis jāpušķo: Citu gadu šādu laiku Sivēntiņu vajadzēs.
Čudi, rudi, Miķelīti, Vakar kāvu sivēntiņu; Paldies saku Miķeļam Par to labu šņukuriņu.