Cimdi

Ganīdama cimdus adu

Ganīdama cimdus adu,
Pupu malā sēdēdama:
Zirņu ziedu, pupu ziedu
Raibus cimdus noadīju.

Es adīju raibus cimdus

Es adīju raibus cimdus,
Pie bērziņa stāvēdama;
Cik lapiņas bērziņā,
Tik raibumu cimdiņā.

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Dravenieka dēliņami Bite veda līgaviņ: Vaska cimdi, vara groži, Sudrabiņa pātadziņa.
Vilka māte, nabadzīte, Bažīties bažījās: Izstellēj'se savus bērnus Bez cimdiņa medībās.
Jūriņ' nesa ozoliņu Ar visām bitītēm; Dravenieka meitenīte Tek gar malu raudādama. Aiziet bišu ozoliņš
Dravinieka līgavai Vaska cimdi rociņā, Vaska cimdi rociņā, Bišu spārnu cepurīte.