Tēvs

Tēva, tēva tu dēliņš

Tēva, tēva tu dēliņš,
Ne tev tēva padomiņa:
Tētiņš gāja silmalāi,
Dzeni nesa mugurā.

Visi dzied, visi dzied

Visi dzied, visi dzied,
Tēvs ar māti nedziedāja;
Tēvs ar māti nedziedāja;
Lai dēliņš neraudāja.

Bij manam tētiņam

Bij manam tētiņam
Bišu spārnu kažociņš;
Ne tas mirka rasiņā,
Ne izkalta saulītē.

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Bitīt' spārnus šķindināja Garām manu vainadziņu: Gribēj' mani ieprecēt Dravenieka dēliņam.
Bij manam tētiņam Bišu spārnu kažociņš; Ne tas mirka rasiņā, Ne izkalta saulītē.
Kas kaitēja nedzīvot Dravinieka līgavai: Bišu spārnu lindraciņi, No vaskiem vainadziņš.
Visi putni priecājāsi, Jāņu dienu gaidīdami; Kad atnāca Jāņa diena, Visi spārnus plivināja.
Pūce, pūce, lielcepure, Pacel krēslu vanagam: Vanagam gari spārni, Plekūst, dienu lidojot.