Arāji

Arājs tika tev, māsiņ

Arājs tika tev, māsiņ,
Ne īstais arājiņš:
Tika krogu dzērājiņš,
Ceļa malu gulētājs.

Aramāi zemītē

Aramāi zemītē
Šūpulīti nekarat:
Aramāi zemītē
Zelta nauda apakšā.

Dravinieka bāliņam

Dravinieka bāliņam
Vaska cimdi rociņā;
Arajiņa bāleliņš
Smilšojāmi kājiņām.

Ar bititi es aparu

Ar bititi es aparu
Visus tēva tīrumiņus,
Ar skudriņu mellaciti
Visus līdzi noeceju.

Ar bititi arti gāju

Ar bititi arti gāju,
Smilgu šķēļu lemesnicu,
No smalkā āboliņa
Dzeņaukstiņas darinaju.

Jānītim, brālītim, Deviņ`s kaudzes tīrumā, Deviņ`s kaudzes tīrumā, Deviņ` bēri kumeliņi.
Bite gāja ziediņos Pa lielo tīrumiņu: Vaska kurpes kājiņā, Zelta ņiedre rociņā.
Eita visi nu uz lauka Jumi ķert tīrumā: Kas saķers rudzu Jumi, Tam būs laime
Jumīts kliedza, Jumīts brēca Tīrumiņa galiņā; Jumaliņa atsaucās Apcirknīša dibenā.
Bēdz, Jumīti, bēdz, Jumīti, Nu nāk tavi ķērājiņi: Nu nāk pati saiminiece Juma ņemti tīrumā.