Priede

Tievu, tievu, garu, garu

Tievu, tievu, garu, garu,
Es dzeiniti nosaviju,
Ka vareju svētu rītu
Priežu virzu lidināt.

Šī priedīte zemu dēta

Šī priedīte zemu dēta
Tur piesēdu raudādama:
Šās priedītes dējējiņš
Noņems manu vainadziņu.

Nenāk meitas pie manim

Nenāk meitas pie manim,
Teic manim daudz parādiņ’.
Viena priede siliņā,
To parādu maksašu.

Nebēdā, bāleliņi

Nebēdā, bāleliņi,
Ka paliksi parādā:
Silā viena šmuidra priede,
Tā parādus aizmaksās.