Priede

Tievu, tievu, garu, garu

Tievu, tievu, garu, garu,
Es dzeiniti nosaviju,
Ka vareju svētu rītu
Priežu virzu lidināt.

Šī priedīte zemu dēta

Šī priedīte zemu dēta
Tur piesēdu raudādama:
Šās priedītes dējējiņš
Noņems manu vainadziņu.

Nenāk meitas pie manim

Nenāk meitas pie manim,
Teic manim daudz parādiņ’.
Viena priede siliņā,
To parādu maksašu.

Nebēdā, bāleliņi

Nebēdā, bāleliņi,
Ka paliksi parādā:
Silā viena šmuidra priede,
Tā parādus aizmaksās.

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Lieldiena, māmulīt, Kur kārsim šūpulīt`? - Kar priedei, kar eglei, Kar mazai bērziņai.
Tumši, tumši tie mežiņi, Tumši dienu, tumši nakti. Kā nebija tumšiem būt - Priedes vien,
Cep, māmiņa, man maizīti, Vieglu nest, gausu ēst: Man jāiet siliņā Priedēm galu līdzināt.
Sudrabiņa upe tek Caur zaļo priežu mežu; Būtu zelta tecējuse, Kaut skujiņas nebirušas.
Maza, maza vāverīte, Kas par lielu lēcējiņu! Vai priedīte, vai eglīte, Tai tik viens lēcieniņš.