Josta

Ko Saulīte gauži raud

Ko Saulīte gauži raud,
Ik vakaru noiedama?
Zelta josta iekritusi
Dziļas jūras dibenā.

Man nokrita raiba josta

Man nokrita raiba josta,
Sila malu staigājot;
Vai, bitīte, neredzēji,
Saldus ziedus meklēdama?

Jānīšam zelta josta

Jānīšam zelta josta,
Sudrabiņa zobentiņš;
Mirdz jostiņa, spīd zobenis,
Pa vārtiem iejājot.

Silā eimu, silā teku

Silā eimu, silā teku,
Silā man lieli prieki:
Silā manim zelta josta,
Silā vasku ritenits.

Ne kauns bija bāliņam

Ne kauns bija bāliņam
Zelta joztiņ’ apjožot :
Trijas bites ozolā,
Seši vaska gabaliņi.