Dievs

Paēduši, padzēruši

Paēduši, padzēruši,
Pateicat Dieviņam!
Dieva galds, Māras maize,
Mūsu pašu sūra vara.

Kam kalniņi, ielejiņas

Kam kalniņi, ielejiņas,
Kam zaļie ozoliņi?
Dievam kalni, ielejiņas,
Bitei zaļi ozoliņi.

Man bitīte uzmetās

Man bitīte uzmetās
Vainadziņa galiņā:
Paldies saku Dieviņam,
Dravinieka līgaviņa.

Ai Dieviņ, laba dzīve

Ai Dieviņ, laba dzīve,
Sila zemes arājam:
Auga rudzi, sīca bites,
Pats no laba priecājos.

Lieli vīri, stipri vīri

Lieli vīri, stipri vīri,
Ko devāt Dieviņam?
Bitīt’ maza darbiniece,
Dievam deva gaisumiņu.