Zivis

Ķīsis brauca pa Daugavu

Ķīsis brauca pa Daugavu
Rakstītām kamanām.
Kas to ķīsi nepazina,
Cerēj’ kādu muižnieciņu.

Ziemassvētki sabraukuši Rakstītām kamanām; Zirņi, pupas, rācenīši Ziemassvētku kamanās.
Vaļa mana, liela vaļa, Ko ar vaļu nedarīt: Izlej' vaska kamaniņas, Iejūdz' sila vāverīti.
Šūn, bitite, ko šūdama, Šūn man vasku kamaniņas, Lai es varu mežā braukt Priedēm zarus
Šūn, bitīte, ko šūdama, Šūn man vaska kamaniņas: Ka es varu ciemā braukt, Atvest daiļu
Es aizjūdzu vāverīti Zaļa vara kamanās, Aizgrožoju zelta grožu, Lai neskrej eglājā.