Zivis

Ķīsis brauca pa Daugavu

Ķīsis brauca pa Daugavu
Rakstītām kamanām.
Kas to ķīsi nepazina,
Cerēj’ kādu muižnieciņu.