Pavasaris

Kad atnāks pavasars

Kad atnāks pavasars
Ar saviem jaukumiem,
Tad ganiņi gavilēs
Par pļavām, ataugām.

Pavasara vakarā

Pavasara vakarā
Uz zaļā pakalniņa
Pirmo reizi dziedāt gāju,
Savu balsi vēdināt.

Pavasari ievas zieda

Pavasari ievas zieda
Pa visiem krūmiņiem;
Jāņu nakti gunis dega
Pa visām sētiņām.