Liepa

Stādīju liepiņu

Stādīju liepiņu
Plāniņa vidū,
Lai mana pādīte
Kā liepa auga.

Nevienam es neteicu

Nevienam es neteicu,
Ko atradu ganīdama;
Brālīšami vien pateicu
Bišu spietu liepienē.

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Tev, liepiņa, platas lapas, Apsedz mani migliņā, Lai migliņa nesabira Manā zīļu vainagā.
Zinu, zinu, bet neteikšu, Kas liepiņas viducī: Bitīt' taisa saldu medu Mazajam bērniņam.
Zinu, zinu, bet neteikšu, Kas liepiņas dobumā: Bitīt' pina zelta kronu Mazajai māsiņai.
Tev, liepiņa, platas lapas, Apsedz mani lietiņā, Lai man kājas nesamirka, Augu dienu bradājot.