Liepa

Stādīju liepiņu

Stādīju liepiņu
Plāniņa vidū,
Lai mana pādīte
Kā liepa auga.

Nevienam es neteicu

Nevienam es neteicu,
Ko atradu ganīdama;
Brālīšami vien pateicu
Bišu spietu liepienē.