Pīles

Ai, ļautiņi, ko darīšu

Ai, ļautiņi, ko darīšu,
Man astoņi pīlēniņi.
Nāk ziemiņa, ledutiņš –
Kur pīlītes mazgāsies?