Mednieks

Vāverīte trakšķināja

Vāverīte trakšķināja
Ar meitām rnaltuvē;
leraudzīj’si medinieku,
Skrien pa logu siliņā.

Sīrenieki, medinieki

Sīrenieki, medinieki,
Saņemiet to bitīti:
Tā bitīte kalnus kāpa
Ziedainām kājiņām.

Medinieka meita biju

Medinieka meita biju,
Dravinieka ļaudaviņa:
Diezgan bija vaska cimdu
I caunotu kažociņu.

Vāverīte, kuplastīte

Vāverīte, kuplastīte,
Ar meitām dancot gāja,
Ar puišiem vien negāja,
Kam tie auga medinieki.