Dunduri

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Rūci, rūci, dundurīti - Kur tas rūca, kur nerūca. Voi tas rūca cinītī, Voi ozola
Ko, bitīte, tu dziedāji, Tev bij' maza dvēselīte? Lai dzied meža dundurītis, Tam halstiņš tālu
Bite, bite, mērga, mērga Ar dunduru strīdējās; Dunduram zaļi svārki, Bitei vaska vilnānīte.
Dravenieka dēliņami Bite veda līgaviņ: Vaska cimdi, vara groži, Sudrabiņa pātadziņa.