Bāliņš

Gara diena bāliņam

Gara diena bāliņam,
Gar’ eglīti dzenījot:
Tautu meita, ne māsiņa
Vēli nesa launadziņu.

Ko, brāliti, tu dariji

Ko, brāliti, tu dariji
Visu dienu bērztalāja?
-Bititēm namu daru,
Līdz zemiti rakstidamis.

Es savam brālīšam

Es savam brālīšam
Skaistu kreklu izrakstīju:
Lai tas manīm linus deva
Pilnu pūru pielocīt.

Kur tu iesi, veco brāli

Kur tu iesi, veco brāli,
Ar to bišu sētuvīti?
-Silā iešu bišu sēt
Jaunajiem bālīniem.

Cīrulītis rillināja Mana lauka galiņā; Kā tam bija nedziedāt - Brālīts veda lakstīgalu.
Mārtiņam pilns stallītis Sirmu, bēru kumeliņu; Es tev lūdzu, Mārtiņ, brāl', Dod man vienu ceļa
Kur tu iesi, veco brāli, Ar to bišu sētuvīti? -Silā iešu bišu sēt Jaunajiem bālīniem.
Ogas, ogas, rieksti, rieksti Mana brāļa birzītē. Gan es pati nolasīšu, Brāļa govis ganīdama.
Ej, brālīt, miežu sēt, Es nesīšu sētuvīti. Tev dziedāja zelta zīle, Man sudraba lakstīgala.