Zaķis

Zaķis līda līdumiņu

Zaķis līda līdumiņu,
Lapsa pirti kurināja,
Dzenis kala tipu, tapu,
Raibi svārki mugurā.

Pieci brieži man arami

Pieci brieži man arami,
Sešas stirnas ecējamas;
Ko darīja zaķa bērni,
Ka žagaru nelasīja?

Sniegi, vēji putināja

Sniegi, vēji putināja,
Meža zvēri kāzas svin:
Lūsīts ņēma caunes meitu,
Zaķīts – sila vāverīti.

Zaķīts raud raudādams

Zaķīts raud raudādams –
Kur būs ņemt līgaviņu?
Ņem, zaķīti, līgaviņu
No vāveres meitiņām!

Kam tie meži, kam tie sili, Kam tie silu paugurīši? Meži bija zaķīšiem, Paugurīši bitītēm.
Zaķis līda līdumiņu, Lapsa pirti kurināja, Dzenis kala tipu, tapu, Raibi svārki mugurā.
Zaķīts raud raudādams - Kur būs ņemt līgaviņu? Ņem, zaķīti, līgaviņu No vāveres meitiņām!
Lai bij labi, kam bij labi, Zaķīšam tam bij labi: Vai bij ziema, vai vasara,
Zinu, zinu, bet neteikšu, Kur baltais zaķis guļ: Aiz upītes kalniņā, Sīkā kārklu krūmiņā.