Čūskas

Skauģam acis pušu plīsa

Skauģam acis pušu plīsa,
Caur krūmiem raugoties:
Manam tēvam tādas bites
Kā pērnie sivēniņ’.

Melna čūska ietecēja

Melna čūska ietecēja
Manā bišu dārziņā;
Tā nebija melna čūska,
Tā bij bišu māmuliņa.

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Nāc, Jānīti, ja nākdams, Gaida visa vasariņa: Gaida dārzi, tīrumiņi, Gaida gani, pieguļnieki.
Es, pādīti dīdīdama, Puķes spraudu azotē, Lai tā auga mana pāde Kā puķīte dārziņā.
Ganiņš kliedza, ganiņš brēca: Bitīt' rožu dārziņā! Paši gani nobradāja, Uzmet vainu bitītei.
Ņem, bāliņ, baltu zirgu, Izjāj manu rožu dārzu; Uzliec savam kumeļam Rožu deķi mugurā.
Bišu māte, bišu māte, Nāc manā dārziņā: Manā rožu dārziņā Mīksti rožu spilventiņi.