Medus

Lācis kāpa ozolā

Lācis kāpa ozolā,
Bites koda kājiņā:
Ak mīļais melnkājī
Neej manu medu zagt.

Pļāvējiņi, bāleliņi

Pļāvējiņi, bāleliņi,
Kam jūs pļaujat āboliņu:
Āboliņam zieda laiks,
Bitītēm medus laiks.

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Zinu, zinu, bet neteikšu, Kas liepiņas viducī: Bitīt' taisa saldu medu Mazajam bērniņam.
Griķīts auga smilktenē, Papardīšu mežmalē; Griķim bija saldi ziedi, Bitītēm medus salds.
Es apgulu saldu miegu Jūras kāpas maliņā Dzied akmens, raud ūdens, Vēja māte gavilē.
Zinu, zinu, bet neteikšu, Kas liepiņas dobumā: Bitīt' pina zelta kronu Mazajai māsiņai.
Tev, liepiņa, platas lapas, Apsedz mani lietiņā, Lai man kājas nesamirka, Augu dienu bradājot.