Kukaiņi

Es redzēju ganīdama

Es redzēju ganīdama,
Skudre vilka dzīpariņu
Vai skudrīte sagšas auda,
Vai locīja ielociņus?

Kaite man siliņā

Kaite man siliņā,
Kaite sila maliņā:
Silā mani odi ēda,
Spāres sila maliņā.

Rūci, rūci, dundurīti

Rūci, rūci, dundurīti –
Kur tas rūca, kur nerūca.
Voi tas rūca cinītī,
Voi ozola saknītē?

Ko, bitīte, tu dziedāji

Ko, bitīte, tu dziedāji,
Tev bij’ maza dvēselīte?
Lai dzied meža dundurītis,
Tam halstiņš tālu skan.

Visas upes cauri jāju, Daugaviņu nevarēju, Daugaviņu nevarēju, Tā bij pilna dvēselīšu.
Daugaviņa, melnacīte, Melna tek vakarā. Kā tā melna netecēs, Pilna dārgu dvēselīšu.
Sīku loku upe tek, Zaru, zaru Daugaviņa. Upe loku pieņēmuse, Daugaviņa dvēselīšu.
Ko, bitīte, tu dziedāji, Tev bij' maza dvēselīte? Lai dzied meža dundurītis, Tam halstiņš tālu
Vai tā zvaigzne visu nakti, Kas uzlēca vakarā: Ap pusnakti ielidoja Dvēselīšu namiņā.