Pelītes

Pele čīkst, rati raud

Pele čīkst, rati raud,
Pelei rati saplīsuši.
Pelei rati saplīsuši,
Bērniem miegu vadājot.

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Nu kaķītis Rīgā brauca Brūnu svārku šūdināt, Nu bij vaļa pelītēm Astes griezt gredzenā.
Velc, pelīte, saldu miegu Mazajam bērniņam! Atvilkusi, atnesusi, Liec šūpuļa pagalvī!
Visu nakti negulēju, Māras rīta gaidīdama, Lai lācītis celdamies Savu miegu neatdeva.
Guļu, guļu, miegs nenāk Apakš kupla ozoliņa. Kā bij man miegam nākt, Putni dzied zariņos.
Cīrulītis, mazputniņš, Tas miedziņa negulēja. Tas cēlās rītā agri, Tas priecīgi padziedāja.