Ūsiņš

Ūsiņā, Mārtiņā

Ūsiņā, Mārtiņā,
Saldu daru alutiņu:
Mārtiņš miežus audzināja,
Ūsiņš labus kumeliņus.

Ūsiņš stāv sētmalā

Ūsiņš stāv sētmalā,
Gaid`, lai lūdz ustabā;
Nāc, Ūsiņi, ustabā,
Sēdies galda galiņā!

Ūsiņam gaili kāvu

Ūsiņam gaili kāvu
Deviņiem cekuliem,
Lai aug man govis, vērši
Deviņām kārtiņām.