Vilks

Vilkam labi, vilkam labi

Vilkam labi, vilkam labi,
Ne tam ratu, ne ragavu:
No kalniņa uz kalniņu,
No jēriņa pie sunīša.

Vilkam labi, vilkam labi

Vilkam labi, vilkam labi,
Ne tam ratu ne ragavu.
Paņēmies āža ragu,
Iet pa silu taurēdams.