Ziedi

Es apkalu ozoliņu

Es apkalu ozoliņu
Sudrabiņa nagliņām,
Lai bitīte nepaklupa,
Sila ziedus nēsājot.

Bitenieka līgaviņa

Bitenieka līgaviņa
Tek gar sētu dziedādama:
Vaska kurpes kājiņā,
Ziedu cimdi rociņā.

Atrod biti, pamet biti

Atrod biti, pamet biti
Diža ceļa maliņā:
Bitei rati saplīsuši,
Ziedu lāde vezumā.

Guli, guli, sila bite

Guli, guli, sila bite,
Lauka bite negulēj’:
Visi tavi sila ziedi
Lauka bites rociņā.

Pļāvējiņi, bāleliņi

Pļāvējiņi, bāleliņi,
Kam jūs pļaujat āboliņu:
Āboliņam zieda laiks,
Bitītēm medus laiks.