Neviens kociņš tā nezied

Neviens kociņš tā nezied,
Kā zied ieva ziedonī;
Neviens mani tā nemīl,
Kā mīl mani māmuliņa.

Trīs dieniņas sastaigāju

Trīs dieniņas sastaigāju Gar upmalu raudādama: Baltas puķes upē zied, Pāri tikt nevarēju.

No saknītes lazdiņš zied

No saknītes lazdiņš zied Sarkaniem ziediņiem; No sirsniņas es mīlēju Savu tēvu, māmuliņu.

Baltas zied ābelītes

Baltas zied ābelītes Jūras kāpes kalniņā; Jūrmalē ir balta smilkte, Baltgalītes meitas auga.

Lai zied rudzi, lai zied mieži

Lai zied rudzi, lai zied mieži, Lai zied visa labībiņ`; Sīpoliņi lai nezied, Lai zied pate saimeniec`.