Raksta kungi, raksta Saule

Raksta kungi, raksta Saule
Manus baltus bāleliņus:
Kungi raksta grāmatā,
Saule kļava lapiņā.

Strauji tek Daugaviņa

Strauji tek Daugaviņa, Dažu grūda dibinā: Tur guļ dažš kunga kuģis, Dažs māmiņas auklējums.

Vēzis ņēma līgaviņu

Vēzis ņēma līgaviņu, Asarim saderētu. - Es vēzim atspītēšu, Es tam upi izlaidīšu. - Ja tu upi izlaidīsi Es tev lasīt tālāk

Kukaini, ragaini

Kukaini, ragaini, Tev grezni svārki, Ne tādi kungam, Ne ķēniņam.

Ej, sliņķīti, tu pie bites

Ej, sliņķīti, tu pie bites, Mācies bites tikumiņu: Ne tai kungu, ne vagaru, Saldu medu savācot.