Apinītis

Es šķitos al’s nedzert

Es šķitos al’s nedzert,
Sīkas vārpas lasīdama;
Sīcin sīka sīkas vārpas,
Reibin reiba apinītis.

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Jumis stāv druviņā, Vārpu kušķis rociņā, Vārpu kušķis rociņā, Vainadziņš galviņā.
Pļaujiet, mani pļāvējiņi, Līdz pašam vakaram! Tā vārpiņa gauži raud, Kas palika nenopļauta.
Arājam melnas kājas, Tīrumiņu staigājot; Tur uzauga zelta graudi Kuplajās vārpiņās.
Manis dēļ tēvs, māmiņa Brūvē alu, cep maizīti; Ļaudis ēda, ļaudis dzēra, Es gulēju šūpulī.