Biķeris

Pilna vīra sieva biju

Pilna vīra sieva biju,
Pilnu dzēru biķerīti;
Kad iegāju druviņē,
Pilnu darbu nodarīju.

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Vilks dara alu Niedrājā, Aicina kaziņu Dancīša vest. - Neiešu, neiešu Dancīša vesti, Kam manus
Lielas dienas, Lielas dienas, Cepiet raušus krāsnīnās; Raudziet alu, vāriet olas, Lai es varu priecāties!
Dod man alus nodzerties Jele zīles nadziņā; Es mācēju miežus pļaut Celmojāi līdumā.
Manis dēļ tēvs, māmiņa Brūvē alu, cep maizīti; Ļaudis ēda, ļaudis dzēra, Es gulēju šūpulī.