Dūmi

Meži deg, dūmi kūp

Meži deg, dūmi kūp,
Bite raud asarām;
Neraud’ gauži tu, bitīt,
Niedres deg jūrmalā.

Dūmi kūp, sili deg

Dūmi kūp, sili deg,
Bite tek raudadama;
Niraud gauži tu, bitite,
Neba tavi nami deg.

Aiz kalniņa dūmi kūpa

Aiz kalniņa dūmi kūpa,
Kas tos dūmus kūpināja?
Pērkons spēra, zibens meta,
Akmeņam dūmi kūpa.

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Aiz kalniņa dūmi kūpa, Kas tos dūmus kūpināja? Pērkons spēra, zibens meta, Akmeņam dūmi kūpa.
Pērkons spēra ozolā Deviņiem zibeņiem: Trīs zibeņi celmu skalda, Seši skalda galotnīti.
Kas mirdzēja, kas spīdēja Augsta kalna galiņā? Jānīts kala kumeliņu Ar sidraba pakaviem.
Kalnā zied ābelīte Sidrabiņa ziediņiem; Sidrabiņa ziedi birst Uz sarkana āboliņa.
Aiz kalniņa miežus sēju, Lai vārniņas nenoēd; Es Jāņiem alu daru Kumeliņa pēdiņā.