Dzirnaviņas

Bitit’ saka malejiņu

Bitit’ saka malejiņu,
I es biju malejiņa,
Es apmalu dzirnaviņas
Kā to vasku riteniti.

Apskaitās mīļa Māra

Apskaitās mīļa Māra,
Maltuvē iegājusi,
Atradusi dzirnaviņas
Pret saulīti ritinot.

Uz kalniņa ozoliņš

Uz kalniņa ozoliņš,
Ozolā dzirnaviņas;
Bitītei viegli spārni,
Tā var viegli ritināt.

Man, bitīt, man, bitīt

Man, bitīt, man, bitīt,
Sav’ meitiņ, malējiņ’:
Man bij vaska dzirnaviņas,
Ābeļkoka maltuvīte.