Kungs

Dod, Dieviņ, dod, Dieviņ

Dod, Dieviņ, dod, Dieviņ,
Tu negribi atdodam!
Lūdzu kungu, lūdzu ļaudis,
Tie prasija: kad atdosi?

Traki bija Leišu kungi

Traki bija Leišu kungi,
Bitit’ bāze ūdenī.
Nāc, bitite, kaltejies
Man’ ābeļu dārziņā.

Sanēdama bite skrēja

Sanēdama bite skrēja
Sava kunga tīrumos,
Dziedādama ielaidās
Cita kunga daļiņā.