Lāde

Atrod biti, pamet biti

Atrod biti, pamet biti
Diža ceļa maliņā:
Bitei rati saplīsuši,
Ziedu lāde vezumā.

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Tevis dēļ, straujupīte, Nenāk mani bāleliņi, Zina tevi celiņā Dienu nakti līgojot.
Sīki putni, mazi putni, Kur gulēsit šo naksniņu? Cits priedē, cits eglē, Cits celiņa maliņā.
Griežat ceļu, griežat ceļu, Dravinieka meita brauc: Zīda kleita, zelta sakta, Vaska kurpes kājiņās.