Lasis

Lasis meta maigu mirgu

Lasis meta maigu mirgu,
Kad es dzēru Vastlāvos;
Nemet, lasi, maigu mirgu,
Rīt tu būsi iedzirknī.

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Ai, menciņa, zeltspārnīte, Nāc ar mani spēlēties; Es tev došu kumosiņu Zīda šņores galiņā.
Līdaciņa velējās Zaļas niedras galiņā: Zīda kreklis, zelta vāle, Sidrabiņa velētava.
Panāksnieki zivis prasa, Kur man bija zivis ņemt? Mūs` upē tādas zivis - Četras kājas,
Ķīsis brauca pa Daugavu Rakstītām kamanām. Kas to ķīsi nepazina, Cerēj' kādu muižnieciņu.