Muca

Visiem zirgi viegli tek

Visiem zirgi viegli tek,
Jānīšam smagi tek:
Kā tie smagi netecēs,
Darvas mucas vezumā.

Es redzēju div' bitītes Silāi alu brūvējam: Pie celmiņa seiju lika, Caur saknīti tecināja. Piecas
Brālīts mans dravinieks, Es māsiņa kā bitīte; Kā bitīte vīvināju Brāleliņa pagalmā.
Velc, bāliņ, trejus svārkus, Tev trejadas audejiņas: Auž māmiņa, auž līgava, Auž bitite ozolā.
Ko, brāliti, tu dariji Visu dienu bērztalāja? -Bititēm namu daru, Līdz zemiti rakstidamis.
Bitīt, tavu darbu meitu Rudajām actiņām; Draveniek's kaitināja, Ozolē sēdēdams.