Zied

Kalniņā ievas zied

Kalniņā ievas zied,
Lejiņā upe tek;
Kalnā kāpu pušķoties,
Lejiņā mazgāties.

Zili zied sila ziedi

Zili zied sila ziedi
Zeltītāmi lapiņāmi;
Bitīt skrēja ziediņosi
Zeltītiem spārniņiemi.

Pavasari ievas zieda

Pavasari ievas zieda
Pa visiem krūmiņiem;
Jāņu nakti gunis dega
Pa visām sētiņām.

Sarkanais āboliņ

Sarkanais āboliņ,
Kādēļ šogad vēlu ziedi?
Nebūs medus bitītēm,
Ne vainaga galviņā.

Lai bagāta, kas bagāta

Lai bagāta, kas bagāta,
Meža māte, tā bagāta:
Visi mazi paeglīši
Zied sidraba ziediņiem.

Laba mana sila zeme

Laba mana sila zeme
Dores dēt, rudzus sēt:
Dūc bitītes, zied rudzīši,
Pats prieciņa nevarēju.