Ziemassvētki sabraukuši Rakstītām kamanām; Zirņi, pupas, rācenīši Ziemassvētku kamanās.
Ķīsīts brauca pār Daugavu Rakstītās kamanās; Asarītis zirgu dzina, Rauda tur kamaniņas.
Vaļa mana, liela vaļa, Ko ar vaļu nedarīt: Izlej' vaska kamaniņas, Iejūdz' sila vāverīti.
Šūn, bitite, ko šūdama, Šūn man vasku kamaniņas, Lai es varu mežā braukt Priedēm zarus
Šūn, bitīte, ko šūdama, Šūn man vaska kamaniņas: Ka es varu ciemā braukt, Atvest daiļu