Ak tu, sila Miķelīti

Ak tu, sila Miķelīti,
Tavu saldu alutiņu:
Vienu malku nodzēros,
Visas krūtis nodimdēja.

Nāciet, ļaudis, skatīties

Nāciet, ļaudis, skatīties, Ko dar` Jānis aplokā: Jānīts cērt kļava malku, Ar ko guni kurināt.

Ganiņam, ganiņam,

Ganiņam, ganiņam, Visi darbi ganiņam: Ganiņš - ūdens nesējiņš, Ganiņš - malkas cirtējiņš, Ganiņš - vagu ravētājs, Cūkām zāļu kapātājs; lasīt tālāk

Es neņemtu oša malkas

Es neņemtu oša malkas Pretī bērza pagalītes: Pate pūta, pate dega, Pate gauši kurējās.

Dod man alus nodzerties

Dod man alus nodzerties Jele zīles nadziņā; Es mācēju miežus pļaut Celmojāi līdumā.