Pasasēdi bites meita, Ozoliņa zariņā, Iekam sila sirsenits Brūnus svārkus šūdinaja.
Klips, kanniņa, klaps, kanniņa, Tu pie manis, es pie tevis: Tu pie manas galvas ķēri,
Pazasēdi, bites meita, Ozoliņa zariņā, Iekam sila sirsenīts Sev svārciņus šūdināj'.
Jānīts nāca no kalniņa, Alus kannu rociņā, Alus kannu rociņā, Jāņu zāles padusē.
Re, kur nāk alus kanna, Pa pagalmu līgodama; Kurš grib miežu alutiņu, Lai godāja Jāņu