Es uzgāju trīs bitītes

Es uzgāju trīs bitītes
Silē aku brūvējam;
Dodat manim nodzerties
Sudrabiņa kanniņā!

Klips, kanniņa, klaps, kanniņa

Klips, kanniņa, klaps, kanniņa, Tu pie manis, es pie tevis: Tu pie manas galvas ķēri, Es pie tavas turētavas.

Jānīts nāca no kalniņa

Jānīts nāca no kalniņa, Alus kannu rociņā, Alus kannu rociņā, Jāņu zāles padusē.

Re, kur nāk alus kanna

Re, kur nāk alus kanna, Pa pagalmu līgodama; Kurš grib miežu alutiņu, Lai godāja Jāņu tēvu.

Pasasēdi bites meita

Pasasēdi bites meita, Ozoliņa zariņā, Iekam sila sirsenits Brūnus svārkus šūdinaja.