Aitas

Ai, vilciņ, garkājīti

Ai, vilciņ, garkājīti,
Palaid rikšus silmaliņu,
Tur aizdzina ciema gani
Div’ pulciņi balt’ aitiņu.

Steigusies tautu meita

Steigusies tautu meita
Pie tā mana bāleliņa:
Pus aitiņas nocirpusi,
Palaidusi tīrumā

Teciņus tecēju

Teciņus tecēju
Aitiņu stallī:
Zināju, pādītei
Zeķītes vajag.