Aitas

Ai, vilciņ, garkājīti

Ai, vilciņ, garkājīti,
Palaid rikšus silmaliņu,
Tur aizdzina ciema gani
Div’ pulciņi balt’ aitiņu.

Steigusies tautu meita

Steigusies tautu meita
Pie tā mana bāleliņa:
Pus aitiņas nocirpusi,
Palaidusi tīrumā

Teciņus tecēju

Teciņus tecēju
Aitiņu stallī:
Zināju, pādītei
Zeķītes vajag.

Kas gribeja baltas aitas, Lai dzen aitas pieguļā, Lai aitiņas mazgajàs Baltābula rasiņā.
Kas gribeja baltas aitas, Lai dzen aitas pieguļâ, Jāņa (Jāņu) nakti zelta rasa, Tur aitiņas
Kas gribat baltas aitas, Dzenat aitas piegguļâ, Jāņa nakti zelta rasa, Tur aitiņas mazgajàs.
Ko tie mūsu gani gana Liela lauka galiņā?- Brūnas govis, baltas aitas, Lepni paši ganītāji.
Kur mēs, divi nabadziņi, Tabaciņu glabāsim? Vilks apēda aveniņu Ar visiem radziņiem.