Aitas

Liela migla, liela rasa

Liela migla, liela rasa
Liela meža maliņā;
Tur es dzīšu sav` aitiņu
Pašā Jāņa vakarā.

Aitiņ, mana bērbaliņa

Aitiņ, mana bērbaliņa,
Pušķo manu augumiņu:
Es pušķoju tavu kūti
Jāņu dienas vakarā.

Kur, vilciņ, tu tecēsi

Kur, vilciņ, tu tecēsi
Basajām kājiņām?
– Uz siliņu aiz mežiņa
Pie baltām aitiņām.

Apsedz mani, tautu meita

Apsedz mani, tautu meita,
Ar savām villainēm,
Es tavām aitiņām
Citu gadu sienu pļaušu.

Visu gadu naudu krāju, Ziemassvētkus gaidīdama; Nu atnāca Ziemassvētki, Nu naudiņa jātērē.
Šam bij grūt, tam bij grūt, Grūt laiviņas stūrmaņam. Tam bij grābt zelta naudu Ar
Kas grib daudz sīkas naudas, Lai dēj šķību ozoliņu: Zelta nauda sabirusi Šķībajā ozolā.
Aramāi zemītē Šūpulīti nekarat: Aramāi zemītē Zelta nauda apakšā.
Es redzēju Jūras māti Siekiem naudas mērojam, Siekiem naudas mērojam, Pūriem vecu dālderīšu. Es tev