Es adīju raibus cimdus

Es adīju raibus cimdus,
Pie bērziņa stāvēdama;
Cik lapiņas bērziņā,
Tik raibumu cimdiņā.

Dravenieka dēliņami

Dravenieka dēliņami Bite veda līgaviņ: Vaska cimdi, vara groži, Sudrabiņa pātadziņa.

Šūdin` kurpes, tautu dēls

Šūdin` kurpes, tautu dēls, Pa manai kājiņai; Es cimdiņus izadīšu Pa tavai rociņai.

Vilka māte, nabadzīte

Vilka māte, nabadzīte, Bažīties bažījās: Izstellēj'se savus bērnus Bez cimdiņa medībās.

Jūriņ’ nesa ozoliņu

Jūriņ' nesa ozoliņu Ar visām bitītēm; Dravenieka meitenīte Tek gar malu raudādama. Aiziet bišu ozoliņš Par jūriņu līgodams; Dravinieka līgaviņa lasīt tālāk