Cūkas

Čudi, rudi, Miķelīti

Čudi, rudi, Miķelīti,
Vakar kāvu sivēntiņu;
Paldies saku Miķeļam
Par to labu šņukuriņu.

Dievs dod mūsu saimniecei Pulku mazu sivēniņu: Citu melnu, citu baltu, Citu tādu svībelētu.
Cūciņa ceļu tek, Sivēntiņi ceļa malu, Austiņas kustina, Kājiņas čabina.
Nevienam tādas bites Kā tam mūsu tētiņam: Mūsu tēvam tādas bites Kā pērnie sivēniņi.
Lai pušķoja, ko pušķoja, Cūku kūtis jāpušķo: Citu gadu šādu laiku Sivēntiņu vajadzēs.
Cūka cepa plācenīti, Sakās iet ciemiņā. Kas tā tāda viešņa bija Ar tik garu deguntiņu?